sunnuntai 20. toukokuuta 2018

Karkeita laskelmia suomalaisten elokuvafestivaalien ohjelmistovalintojen sukupuolijakaumasta (keskeneräinen)

Palasin alkuviikosta Cannesin elokuvajuhlilta. Kyseessä on ehkäpä maailman arvostetuin elokuvafestivaali, jonka sivusarjoihinkin pääseminen on suurempi asia kuin monen muun festivaalin pääsarjaan päätyminen.

Festivaalin aikana sukupuolten tasa-arvoa koskevat kysymykset saivat paljon huomiota. 82 naiselokuvantekijää järjesti hiljaisen protestin punaisella matolla – ideana oli kiinnittää huomiota siihen, kuinka harva naisohjaaja on päässyt Cannesin kilpasarjaan vuosikymmenten saatossa.

Cannesin festivaalin johto päätyi allekirjoittamaan dokumentin, jonka tarkoituksena on edistää sukupuolten tasa-arvoa elokuvafestivaaleilla. Kyseinen dokumentti kiinnittää huomiota myös festivaalien ohjelmistoryhmien kokoonpanoon ja avoimuuteen: "a promise to improve transparency around selection processes by publicly listing the members of its selection and programming committees, and to work towards parity on their executive boards."

Valtakunnallisesti merkittävät festivaalit Suomessa


Suomalaiset festivaalit eivät ole vielä nähdäkseni reagoineet asiaan, enkä ole huomannut että sitä julkisesti olisi niiltä vaadittukaan. Niinpä ajattelin tässä omaksi huvikseni tehdä laskutoimituksia.

Suomessa elokuvafestivaalit jakaantuvat "valtakunnallisesti merkittäviin" ja muihin festivaaleihin. Edellämainitut ovat Suomen elokuvasäätiön* festivaalituen piirissä, muut voivat hakea tukea Taiteen edistämiskeskukselta (Taike). Elokuvasäätiö saa tähän tarkoitukseen opetus- ja kulttuuriministeriöltä erikoisavustuksen. Taike on valtion virasto.

Valtakunnallisesti merkittäviksi festivaaleiksi Suomessa lukeutuvat siis nämä seitsemän: DocPoint, Tampereen elokuvajuhlat, Night Visions, Espoo Ciné, Sodankylän elokuvajuhlat, Rakkautta & Anarkiaa sekä Oulun lasten- ja nuortenelokuvien festivaali.

En ole törmännyt kertaakaan siihen, että festivaalit olisivat itse kertoneet lukuja ohjelmistonsa sukupuolijakaumasta (esim. elokuvien ohjaajien mukaan). Viestinnässä toki naistekijät tai "naisnäkökulma" saattaa näkyä painotuksena, jota halutaan tuoda esiin.

Ajattelin tämän vuoden aikana laskea karkeasti näiden isojen festivaalien ohjelmistoon valittujen elokuvien ohjaajien oletettua sukupuolijakaumaa. Elokuvalistaukset katson festivaalin nettisivuilta ja sukupuolioletuksen** teen ohjaajan nimen ja/tai kuvan perusteella. Tämä ei ole mitään vankkaa tilastotiedettä, vaan ajattelen tätä kevyenä harjoituksena, joka antaa jotain osviittaa siitä, miten Suomessa asiat ovat.

Tarkastuslaskelmia saa tehdä ja korjauksia voi lähettää minulle tiedoksi! Viestiä voi laittaa Facebook-sivun kautta.

Lisäksi tutkin, mitä tietoa on saatavilla ohjelmistosta vastaavista henkilöistä (eli joiden titteleistä voi päätellä, että he ovat taiteellisesti vastuullisessa roolissa, eivät vain tuotannollisessa). Olen avustanut useita näitä festivaaleja ja tiedän jonkin verran enemmän niiden käytännöistä ohjelmistovalintojen suhteen kuin mitä alla kirjoitan. Ajatuksena tässä on kuitenkin tuoda esiin, miten festivaalit haluavat julkisesti kertoa siitä, ketkä festivaalin ohjelmistovalintoja tekevät.

DocPoint Helsingin dokumenttielokuvafestivaali


Tämän vuoden DocPointin taiteellisena johtajana toimi Iris Olsson. (Uuden taiteellisen johtajan nimeä ei ole julkistettu.)

Festivaalin tämän vuoden kotimaisen esityssarjan ja opiskelijasarjan raadit julkistettiin tiedotteessa sekä painetussa festivaalilehdessä; kotimaisen sarjan raadissa toimivat Kaarina Hazard, Leena Malkki, Maryan Abdulkarim, Pekka Strang ja Ville Blåfield, ja opiskelijasarjan raadissa Mikko Myllylahti, Lotta Kaihua ja Kaarle Aho.

Festivaalilla esitettiin 108 elokuvaa.
  • 49 elokuvalla (45,4 %) on naisoletettu ohjaaja (yksin tai osana työparia/työryhmää)
  • 80 pitkästä (yli 60 min) elokuvasta 34 elokuvalla (42,5 %) naisoletettu ohjaaja (yksin tai osana työparia/työryhmää)

Tampereen elokuvajuhlat


Tampereen elokuvajuhlien festivaalijohtajana toimii Jukka-Pekka Laakso. Festivaalin nettisivuilta ei löydy tietoa, ketkä muut mahdollisesti tekevät festivaalin ohjelmistovalintoja.

[LASKELMAT TULOSSA MYÖHEMMIN]

Night Visions


Night Visionsin festivaalijohtaja on Mikko Aromaa. Festivaalin nettisivuilta ei löydy tietoa, ketkä muut mahdollisesti tekevät festivaalin ohjelmistovalintoja.

Festivaali järjestetään kahdesti vuodessa. Kevään festivaalilla esitettiin 31 pitkää elokuvaa.

  • kolme (9,7 %) oli naisoletettujen ohjaamia
  • Lisäksi mukana oli kolme lyhytelokuvaa, joiden ohjaajien oletan olevan miehiä.

Espoo Ciné


Espoo Cinén ohjelmistopäällikkö on Mickael Suominen. Festivaalin nettisivuilta ei löydy tietoa, ketkä muut mahdollisesti tekevät festivaalin ohjelmistovalintoja.

Espoo Cinén laskelmiin olen ottanut mukaan lapsille ja perheille suunnatun Junior Cinén ohjelmiston.

Laskujeni mukaan festivaalilla esitettiin 91 pitkää elokuvaa.

  • 30 elokuvalla (33 %) naisoletettu ohjaaja (yksin tai osana työparia/työryhmää)
  • 23 lyhytelokuvan joukosta 10 (43,5 %), joilla on naisoletettu ohjaaja (yksin tai osana työparia/työryhmää).


Sodankylän elokuvajuhlat


Sodankylän elokuvajuhlien taiteelliseen toimikuntaan kuuluvat Aki Kaurismäki, Mika Kaurismäki ja Timo Malmi, joista Malmi on nimetty myös taiteelliseksi johtajaksi.

[FESTIVAALI JÄRJESTETÄÄN KESÄKUUSSA]

Rakkautta & Anarkiaa Helsinki International Film Festival


Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin taiteellinen johtaja on Pekka Lanerva. Festivaalin nettisivuilta ei löydy tietoa, ketkä muut mahdollisesti tekevät festivaalin ohjelmistovalintoja.

[FESTIVAALI JÄRJESTETÄÄN SYYSKUUSSA]

Oulun lasten- ja nuortenelokuvien festivaali


Oulun lasten- ja nuortenelokuvien festivaalin taiteellinen johtaja on Anna Asplund. Festivaalin nettisivuilta ei löydy tietoa, ketkä muut mahdollisesti tekevät festivaalin ohjelmistovalintoja.

[FESTIVAALI JÄRJESTETÄÄN MARRASKUUSSA]

________________________

Olen töissä Suomen elokuvasäätiöllä, mutta tämän blogi syntyy täysin vapaa-ajallani eikä liity työtehtäviini mitenkään.

** Sukupuolen olettamisesta: Tässä on kyse siis siitä, että pelkän nimen tai ulkonäön perusteella ei voi tietää henkilön sukupuolta. On hyvin mahdollista, että oletukseni menee välillä pieleen. Lähtökohtana tässä on kuitenkin enemmin tutkia, onko naiseksi oletettujen ohjaajien elokuvilla heikommat mahdollisuudet päätyä festivaalien ohjelmistoon kuin mieheksi oletettujen tekijöiden. Voidaan siis ajatella, että luvuissa on jonkinmoinen virhemarginaali. Mikäli jatkossa tulee esiin muunsukupuolisten ohjaajien elokuvia, otan tämän huomioon laskelmissa.